Κατασκευή υποβρύχιων αντλιών

από εξ ολοκλήρου ανοξείδωτο χάλυβα 304 σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα NEMA και αξονικών αντλιών (πομόνες) με παροχή έως 1800m³/h

Καταγραφή – βιντεοσκόπηση

προβληματικών γεωτρήσεων με ειδική υποβρύχια κάμερα έως 400m.

Τοποθέτηση και service

αντλητικών συγκροτημάτων με έμπειρα συνεργεία και μηχανήματα της εταιρείας.

κατασκευή εξειδικευμένων αυτοματισμών

για απομακρυσμένο έλεγχο και λειτουργία γεωτρήσεων – αντλιοστασίων – δεξαμενών μέσω internet (SCADA-PLC) ή μέσω κινητού τηλεφώνου.

Ολοκληρωμένες λύσεις σε Ύδρευση – Άρδευση

Η εταιρεία δραστηριοποιείται από το 2004 στον τομέα Μελέτης, Κατασκευής και Επίβλεψης Έργων διαφόρων κατηγοριών (δημόσιων και ιδιωτικών), στην εκπόνηση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών μελετών και στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου. 

Διαβάστε περισσότερα
EU