ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Μερικοί από τους πελάτες της εταιρείας από τον Ιδιωτικό, Δημόσιο Τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι:

 • Τοποθέτηση υποβρύχιου στην Βάρη Κοροπίου σε βάθος 365μ
 • Ανοξείδωτες Αντλίες (πομόνες) για θαλασσινό νερό
 • Δοκιμαστική άντληση 30μ 3/Η στην Μπόρσα Αργολίδος, σε βάθος 380μ με γενήτρια.
 • Τοποθέτηση υποβρύχιου στην Βάρη Κοροπίου σε βάθος 365μ
 • Τοποθέτηση Υποβρύχιου Grundfos 50HP με INOX Σωλήνες στην Pepsi A.E., Λουτράκι
 • INOX ΠΟΜΟΝΑ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ
 • ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. ΣΑΓΙΑΔΑ – ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
 • ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε. – ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΒΟΝΙΤΣΑ
 • ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν.ΤΥΡΙΝΘΑΣ 60HP
 • ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΟΑΔΥΚ
 • ΕΛΑΪΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • PEPSICO-HBH A.B.E.
 • ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.&Ε.Ε.
 • BIOFRESH Α.Ε.
 • SPARTI HELLAS Α.Ε.
 • DRAGO BOATS Α.Ε.
 • NAVI MARINE Α.Ε.
 • ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
 • ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΤΥΠΟΒΑΦΕΙΑ
 • ΒΑΜΒΑΞ Α.Ε.
 • ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.
 • ΝΕΑ ΓΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
 • ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
 • ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΠΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
 • ΚΩΣΤΑΛ ΚΛΑΜΠ Ξ.Τ.Ε.Α.Ε.
 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΒΙΛΙΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΛΥΡΚΕΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
 • Τ.Ο.Ε.Β. ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ
 • Τ.Ο.Ε.Β. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ
 • Τ.Ο.Ε.Β. ΜΕΛΛΙΣΙΟΥ
 • ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ
 • ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ
 • ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ