ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τα προϊόντα συνοδεύονται από ένα εγχειρίδιο που καθιστά δυνατή την ασφαλή και αποδοτική χρήση τους.
Πριν από τη διεξαγωγή όλων των εργασιών πρέπει να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο και να το φυλάξετε σε καλά προσβάσιμο μέρος.
Για την ασφαλή χρήση των προϊόντων τηρείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, καθώς και τα στοιχεία και τις επισημάνσεις που αναγράφονται σε αυτό.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ

 • Η επιλογή του κυκλοφορητή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την υδραυλική – μηχανολογική μελέτη.
 • Για αντιστοιχίσεις και βοήθεια επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων με e-mail η τηλεφωνικά.
 • Η εγκατάσταση του κυκλοφορητή θα πρέπει να γίνεται με τον άξονα τους παράλληλα με το έδαφος.
 • Το δίκτυο θα πρέπει να είναι πάντα γεμάτο νερο και να έχει γίνει εξαέρωση πριν την λειτουργία του κυκλοφορητή.
 • Απαγορεύεται η ξηρή λειτουργία.
 • Η σύνδεση και ο προγραμματισμός του κυκλοφορητή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο.
 • Προτείνουμε να χρησιμοποιείται φίλτρο παρακράτησης σωματιδίων του κυκλώματος για την μείωση πιθανότητας μπλοκαρίσματος του ρότορα.
230158

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

 • Κάνετε πρώτα εξαέρωση στην αντλία. Δεν πρέπει να δουλέψει ξηρή, δηλαδή χωρίς νερό.
 • Οι συνδέσεις υδραυλικών στην αναρρόφηση (εισαγωγή) της αντλίας δεν πρέπει να είναι μικρότερης διάστασης και μεγαλύτερης απόστασης.
 • Τοποθετείστε βαλβίδα αντεπιστροφής στην εισαγωγή της αντλίας.
 • Υπάρχει κίνδυνος κατά τους χειμερινούς μήνες να σπάσουν μέρη της αντλίας από την παγωνιά.
 • Αδειάστε τα νερά και αν είναι δυνατόν αποσυνδέστε την αντλία και φυλάξτε την σε κλειστό χώρο.
 • Στα πιεστικά συγκροτήματα με δοχείο, ελέγχετε την πίεση ανά έξι μήνες.
wilo-siboost-smart-helix-ve5205-pump-station-01

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

 • Συνδέστε σωστά την αντλία. Η ηλεκτρική σύνδεση του καλωδίου θα πρέπει να γίνει από έμπειρο ηλεκτρολόγο.
 • Η αντλία πρέπει να είναι εξολοκλήρου βυθισμένη στο νερό. Δεν πρέπει να λειτουργεί ξηρή. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρόδια στάθμης για την προστασία της.
 • Προσοχή. Στην επιφάνεια του ηλεκτροκινητήρα πρέπει να δημιουργείται κατάλληλη ροή νερού για την σωστή ψύξη.(Επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων σχετικά με αυτό το θέμα).
 • Προσοχή επίσης και στην παρουσία άμμου στην γεώτρηση. Προκαλεί φθορά της αντλίας, έως και φρακάρισμα των πτερυγίων της.
wilo-rexa-mini3-v0411-m06-523-a-5m

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΛΥΜΑΤΩΝ

 • Η αντλία πρέπει να είναι εξολοκλήρου βυθισμένη στο νερό. Δεν πρέπει να λειτουργεί ξηρή.
 • Ρυθμίστε τον πλωτηροδιακόπτη έτσι ώστε όταν φθάνει η στάθμη στο υδραυλικό μέρος της αντλίας , να διακόπτει την λειτουργία της.
 • Σχοινιά, ελαστικά η μεγάλα στερεά μπορεί να φρακάρουν την πτερωτή της αντλίας.
 • Ζεστά νερά η χημικά ενδέχεται να προκαλέσουν πρόβλημα στην λειτουργία της αντλίας.
MM1_0

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

 • Η σωστή επιλογή του κινητήρα γίνεται βάση όσον αφορά το φορτίο που θα κινήσει, τις στροφές και την τάση λειτουργίας.
 • Η σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα πρέπει να γίνεται από ηλεκτρολόγο και να χρησιμοποιείται θερμικό στον ηλεκτρικό πίνακα για την σωστή προστασία του.
 • Η σύνδεση τροχαλίας πρέπει να γίνεται με χρήση θερμότητας ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στον ρότορα.
 • Αν το φορτίο εκκίνησης είναι υψηλό, οι μονοφασικοί κινητήρες ενδέχεται να παρουσιάσουν πρόβλημα.
 • Συμβουλευτείτε το τμήμα πωλήσεων για την επιλογή καλωδίου τροφοδοσίας.
 • Σε μεγάλες αποστάσεις υπάρχει πτώση τάσης που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην περιέλιξη του στάτη.

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ;

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ (27510) 69045, 66494

Τρόπος τοποθέτησης υποβρυχίων αντλιών και εφαρμογες.

Τρόπος τοποθέτησης υποβρυχίων αντλιών λυμάτων.