Τοποθέτηση υποβρύχιου στην Βάρη Κοροπίου σε βάθος 365μ